ระบบ DeNOx – Selective Catalytic Reduction (SCR)

เทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานจากของเสีย และโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ Grvnes SCR DeNOx นอกเหนือจากการใช้งานในโรงไฟฟ้า (การกำหนดค่าที่มีฝุ่นละอองสูง) แล้ว เรายังประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการลดตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือก (SCR) สำหรับการเผาขยะและกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

2.1-Power-Generation

ระบบ DeNOx, การลดตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือก (SCR)