โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

Grvnes รองรับการใช้งานที่สำคัญในตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งรวมถึง:

1. เตา

2. หม้อต้ม

3. เครื่องยนต์เรือ

4. การรวบรวมภาคสนาม

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ปรับแต่งเองของ Grvnes ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง ซึ่งรวมถึง:

• NOx สูงถึง 99% ด้วย SCR

• CO สูงถึง 98%

• สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAPs) สูงถึง 99%

• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สูงถึง 85%

พลังงาน_9
พลังงาน_8
พลังงาน_7