มารีน

GRVNES ให้บริการโซลูชั่นด้านการปล่อยมลพิษและอะคูสติกสำหรับเรือที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ International Maritime Organisation (IMO) และ Emission Control Area (ECA) ที่มีอยู่และที่คาดการณ์ไว้ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วย:

1. อุปกรณ์ Marine DPF ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยอนุภาค

2. อุปกรณ์ Marine SCR ที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อย NOx

มารีน1